ترجمه نوینی از رباعیات عمر خیام به نظم زبان دانمارکی

 ترجمه نوینی از رباعیات عمر خیام به نظم شعر دانمارکی به تاریخ 9/11/2005 به دست آرش شریف زاده عبدی در کپنهاگ به چاپ رسید و به بازار آمد. عنوان این کتاب  "101 رباعی" از عمر خیام است که بصورت دوزبانه متن فارسی آن همراه با ترجمه دانمارکی آمده است. به جز پیشگفتار و مقدمه در این کتاب 20 مینیاتور رنگی از استاد محمد تجویدی آمده است. 

ایرانشناس بزرگ دانمارکی آرتور کریستنسن بخشی از رباعیات عمر خیام را در سال 1920 و 1943 به نظم زبان دانمارکی ترجمه کرد اما به علت قدیمی شدن زبان و املای زبان امروزیِ دانمارکی، 101 رباعی بصورت نوینی به دست آرش شریف زاده عبدی ترجمه شده است. قیمت این کتاب 179 کرون است. تعداد صفحات 141.

شماره شابک: ISBN: 87-989699-2-7 نشر: Wazheh, postboks 87, 2730 Herlev

مراکز خرید در کتابفروشی های معتبر کپنهاگ: Arnold Busck, Paludan Bøger, Vangsgaard og Atheneum, samt Anjomane Iranian. 

در آرهوس: Vangsgaards Boghandel, Antikvariat & Café, Rygsgade 3, 8000 Århus C

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت شخصی نویسنده مراجعه فرمایید: www.arashabdi.com

 

 

هر دل که در او مهر و محبت نه سرشت

گر ساکن مسجد است و از اهل کنشت

در دفتر عشق نام هر کس که نوشت

آزاد ز دوزخست و فارغ ز بهشت

 

Den, i hvis hjerterum kærligheden gror,

kristen eller muslim, ligemeget hvad man tror,

blot i kærlighedens bog dit navn står skrevet,

da forsvinder himmel og helvede uden et spor.

 

بازگشت به صفحه پیش