کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

  Kvasidansk, Lars Bukdahl 19-04-2010 دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۸۹  
 
 نوشته شد توسط آرش شريف زاده عبدی در تاريخ دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۸۹ پيام دوستان ( 553 )