کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

   ǐ! 09-02-2010 ۲۰ ۱۳۸۸  


ی
߁ǐ 7

ی


 
 نوشته شد توسط آرش شريف زاده عبدی در تاريخ ۲۰ ۱۳۸۸ پيام دوستان ( 1374 )