کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   1-06-2005 ۱۱ ۱۳۸۴  


""
ی


ǐ ی ی یی юی ی ی ی ی . ی ی .
ی

:


ی

ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی ǐیی .

ی ی یی ی ی ی یی یی یی یی ΐی یی .

ی ی ی ی ی ی ی ΐی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی.

یی ی ی ی-ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی یی "یی" ی ی ی ی ی. یی یی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی . ǐ ی یی ی ی یی ی یϡ Ԙ ی ی ݘ ǐ ی ی ی یϡ ی ی ی ی . ǐ ی ی یی ی Ȑی ی ی ی ی !

ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی . ی Ԙ یی یی ی ی ϐی ی ی-ی ی یی یی ی ی ی ی .

ǘ ی یی ی " ی ی یی یی ی Ͽ" ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Șی

ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی یی ی ј ی .

ی Ȑی ی ی И ی ی ی ی ی ی ی یی . یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی .

ی ی Иی : ی ی یی ی Ԙ یی ی . ǐ ی ی ی ی ی ی ی ѐی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی یی ی ی ی ی .


ی ی (ی)

ی ی یی ʐ ی. ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی:

" !
ʐ ی یی ی ی یی ی ی ی ǘ ."

ی ی ی ی ی