کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   جزييات جنگ سورنا 04-04-2005 دوشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۸۴  


جزییات جنگ سورنا
در مورد جنگ سورنا با لشگر روم می خواهم بیشتر بدانم لطفا مرا راهنمایی کنید.
سجاد

پاسخ:

دوست عزیز این روزها کمی سرم شلوغ است اما در اینجا برای شما اشاراتی را درباره سردار سورنا می آورم.

الف - در فرهنگ معین آمده است:

سورنا سردار دلیر پارتی معاصر اشک سیزدهم ارد اول (قر. اول ق م.) وی از نظر نژاد و ثروت و شهرت پس از شاه رتبه ی اول را داشت و بسبب نجابت خانوادگی در روز تاجگذاری پادشاه حق داشت که کمربند شاهی را بکمر بندد. سورنا ارد را به تخت نشانید و شهر سلوکیه را متصرف شد و اول کسی بود که بر دیوار شهر مذکور بر آمد و با دست خود اشخاصی را که مقاومت میکردند بزیر افکند. وی در این هنگام بیش از 30 سال نداشت، مع هذا بحزم و احتیاط و خردمندی شهره بود و بر اثر این صفات »کراسوس« سردار رومی را مغلوب کرد، چه نخست جسارت و تکبر کراسوس و یأسی که بر اثر بدبختیها سورنا را دست داده بود، به آسانی ویرا در دامهایی افکند که سورنا برایش گسترده بود. با وجود این ارد بجای اینکه سورنا را پاداش نیک دهد، بر او رشک برد و نابودش کرد.

ب – و در وب لاگ دوستی بعنوان "فلسفه ی تاریخ" چنین آمده است:
http://chubinee.persianblog.com/1381_10_chubinee_archive.html

سورنا سردار دلیر اشکانی

سورنا معاصر با ارد اول (قرن اول قبل از میلاد) بود و از نظر شهرت و ثروت پس از شاه رتبه اول را داشت و تنها کسی بود که اجازه داشت در موقع تاجگذاری شاه کمر بند شاهی را بکمر ببند. سورنا در یک خانواده اشرافی متولد شده بود و او قدی بلند و چهری بسیار زیبا داشت، خردمند و شجاع بود. پلوتارک (Plutarch) تاریخ نویس یونانی در باره سورنا مینویسد: هنگام سفر هزار شتر وسائل سفر او را حمل میکردند و زنهای سورنا در دویست کالسکه همراه او بودند، هزار سواره نظام زره پوش و همچنین هزار سواره نظام عادی او را همراهی میکردند. او بیش از ده هزار سواره نظام و خدمه داشته است.

سورنا شهر سلوکیه را تصرف کرد و ارتش روم را که فرماندهی آنرا سیاستمدار رومی کراسوس که جنبش اسپارتاکوس را در روم سرکوب کرده بود بعهده داشت در سال 53 قبل از میلاد درKarrhai ترکیه امروز شکست میدهد. کراسوس و پسرش در این جنگ کشته می شوند و سپاهیان رومی به اسارت اشکانیان در میآیند.

پلوتارش در باره این جنگ مینویسد:
"سورنا سر و دست کراسوس را میفرستد برای ارد که برای بستن یک پیمان صلح در ارمنستان بسر میبرد. سورنا اما در سلوکیه این شایع را منتشر میکند که کراسوس زنده است و بزودی به شهر آورده میشود. سورنا یکی از اسرای رومیGajus Paccianus که شباهتی با کراسوس داشت شبیه یک ملکه آرایش کرد و سوار بر اسب به شهر آورد. در شهر یک تاتر خیابانی با شیپور زنان و روسپان رقاص "کراسوس" و دیگر اسرای رومی را همرای میکردند. در صف مقدم تاتر خدمه های ارتش روم سوار بر شتر و با یک نیزه با سر جدا شده سربازان رومی در حرکت بودند". در واقع سورنا رسم رومیان که بعد از پیروزی به روم باز میگشتند با این تاتر خیابانی استهزا میکند.

محبوبیت سورنا که ۳۰ سال از عمرش نگذشته بود بین سپاهیان بعد از پیروزی بر ارتش روم باعث وحشت شاه گردید و مدتی بعد از این پیروزی او به دستور شاه به قتل رسید.