کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   ادبيات يا ادبا؟؟؟ 24-02-2005 پنجشنبه ۶ اسفند ۱۳۸۳  

پرسش:

عنوان: ادبیات یا ادبا؟؟؟
ادبيات يا ادبا؟؟؟ کدام يک را دنبال می کنيد؟؟؟

فرهاد هـ.

پاسخ:

اول ادبیاتِ ادبا را دنبال می کنم و پس از آن اگر عمری برایم بماند بدنبال ادبای ادبیات هم می روم، دوست...

آرش