کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   دستور زبان فارسی 2004-10-03 يکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۳  
پرسش
دوست من، تلاش هايت زيبا هستند و قابل تعمق اما نميدانم آيا توان مورد تحليل قرار گرفتن آنها در تو هست يا انکه عشقي مادرانه به آثارت مي ورزي؟ بگذار من شروع کنم: گمان نمي کني اشراف داشتن به دستور زبان فارسي، شرط نخستين از براي پرداختن به آن باشد؟

شهروز

پاسخ
دوست عزيز شما درست می گوييد. من سعی خودم را ميکنم. ممکن است روزی کارهايم مورد استفاده قرار بگيرند و اگر بتوانم تا 20-30 سال ديگر يک اثر خوب ارائه دهم باز هم بد نيست.
اميدوارم به زودی کارهايم مورد نقد قرار بگيرند تا به مرور زمان پخته تر شوم.