کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   استفاده کردن از اشعار شما 27-09-2004 دوشنبه ۶ مهر ۱۳۸۳  
سلام: آيا ميتوان از اشعار شما در وب لاگهای ديگر نقل کرد؟

نازی

بله عزيز، ولی با درج منبع يا لينک.