کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   سايت زيبا در دانمارک؟! 16/09/2004 پنجشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۸۳  
دوست عزيز وب سايت زيبايی داريد. اميدوارم موفق باشيد. آيا شما در دانمارک زندگی می کنيد؟

مهرداد

پاسخ:

خيلی ممنون. بله دانمارک هستم.