کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   "ی ј" 06-10-2008 ۱۵ ۱۳۸۷  

 

ʐی ی ѐی "ی ј" Ϙ ی ی ی ǐ : http://parvizrajabi.blogspot.com

 

"ی ј" ی ی

 : ј ی ی ʐی (1383)

 

И ی ی ی ȡ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی. ی یی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И . ی ѡ ی " " ی ی ی .

 

5. 2: ی ی یی

ی یی ی ی ی ی㝡 ی یی ی ی ی یی. یԝ ۀ ѐ ی ۀ ی یی䝡 یی یی ی یی ی. ی یی ۀ یی ی یی ۀ ی ی ی ی ی ʝ.

ی یی ی یی ۀ ϐѐییی ی ʝ ی ی ۀ ی ی ʝ. ی ی ی ʝی ۀ ی ی䝡 ی ی Ӂ ی ی ی.

ی ی ϐ ی یی یʝی ی یی ی یی ی. یϡ ی ی ی یǁ ی ޝی ی ی یۀ ییی ی یی ی .

ی ی ی ی یѡ ی ی ی ی یی . یی ی یی ی یی ی ی ی یی ی ۀ یی ی یی ʝی ی یی یی ʝ. ی ʝǡ ԝی ϡ یی ی ی. ی 䝡 یʝ ی یی ی یی یԝ ۀ ی ییی یی ی ی ی ی 㝐یʐییی یϡ ی ی.

ی 坡 یǁی یی یی ی یی ی یϡ ی. یی ی ی یی ی ی Ґ ی . ی坡 ǐیی ݝی ی ی ی ی ی . ی یҡ ی ӝ ی ۀ ی یϡ .

 

ی ی ی ی ی یԐیی یҡ ی یی یی یی . ی ی ی .

ی یی ی ʝی ی ی یی ی ی䝡 ی ی ʝ. ی ی ی یی یی یی ѐ 䝡 䐝ی ی ی ی ی ی یی ᝐیی ی یԝی ی ی ی .

یی ی ԝی یی ی ی ی یی ی یی ی ی ʝ. ی ی ی㝡 یۀ ۀ ی ʝ. ی یی ˝ی ی ʝ. ی ˝ ی ϡ ی ی یی ی. ی یی یی ی 'یݝی ی .

 

ی یی ۀ یی ȝ ϐی ی ی ی یی ʝ. ی ۀ ی یی یۀ . ی ی یی ʝ یی ی ۀ 䝡 ی ی ی ۀ ʝ. ی ی ϡ ی ی ۀ ʝ. ی ϡ ی ʝ ی ʝ. یی یی: ی ی یی ϡ یی ی . ۀ یϐ یϐ یی ی ϡ یی ی یی ی ϡ ی ی ی (ی) ʝ.

ی یی ϡ ی یϡ ʝی ѐ ϡ ی ی ی ی ی ی ییϡ ی ی ʝ.

ی ʝ ی یۀ یی Ґی ʝ. ی 44 ǡ Ԑ ϐی یԝ ی:

]ǐ 坡 ӝ[ ی ی ѐ ] ԝ[ ی ʝ یی ی یی یϿ ی ی Ӂ ʝ ی ی ی ی یی ʝ یϐ ی یʝ ]ǐ 坡 ӝ[ یی یی یی ی ʝ ی ی ی ی Ͽ

 ی ی 44 ی Ԑ ی ʝ. ی  ѐ ی ی ی ییی ʝ ی ی ی: ی ی Ӂ ʝ ی ی ی Ͽ ی یʝ یی ی یʝ ʝ یی㝡 یی ی ѐ ییی ]ی[. ۀ یی یی ی ی یی ی ی ʝ. ی ی 1642 ǁ ی یی ی ی ی ی ʝ.

ی ی یی ی ی ی ی. ی ی یی ی ی ϡ یی ی ی ʝی ی ی.

--
ی ی
۱۳۸۷

parviz.rajabi@gmail.com

www.parvizrajabi.blogspot.com

www.parvizrajabi.ir

------- 

ǘ ی ی ی ی ی:

:

ی یی ی ی ی یǁ یی ʿ

ی ی ی ی یی .

ی Ӂ ی ی Ͽ
ی ی یی ی ی . ی ی یی ی .

ی

------- 

:ی ی یی 44 ی-ی ی یی یʿ ی ی ј ی ѐ ی ی Ͽ ی ی ی ی ی ی.

( ی ی)

------- 

ی . ی . ی ی ǡ ی ی


ی
 

-------

ی ی ی ی یϿ ی یʡ . یی ی ی ʿ ǐ ی ی ی یی - ی - ʡ ی ی ی.

ی یی ی ...

Ӂ ی
( ی ی)

-------

ی ی
ی

ی

-------

ȡ ی ی ی. ی ی ی ی. یی 44 ی ی ی .
ی ی ی ی ی .
ی ی ی
ی ǡ ǐ ѐ ی ϐی ϡ ی ی

( ی ی)

-------

ی ی ی: 

ی Ϙ ی ی ی ǡ ی ی ј ʡ ی ی.

ی ی ی:

. . . ی ʝ ی یۀ یی Ґی ʝ. ی 44 ǡ Ԑʝϐی یԝ ی:

"(ǐ 坡 ) ی ی ѐ ( ԝ) ی ʝ یی ی یی یϿ ی ی Ӂ ʝ"

ی ی 44 ی Ԑ ی ʝ. ی  ѐ ی ی ی ییی ʝ

ǎ / 44 ی ی ( ی 31 2 ی 34 13) ʘ ی . ی ǎ ی ی ی () ی ی (ی/ ) ی. ی ی јی ی .

ی ( ی) 廡 ی ی ѐ . ی ی ی یϡ ی ی ѐ ی ی یی ی ی ј ѐ ی یی . ی ϡ Ԑ ی ޝی ی ی ی ϡ ی ی. ی Ґی یی ʡ ی ( ) . ی  ی ی ی ی. ی ی.

ی ی:

ی ی ی: " ی ی Ӂ " ی ی ی Ͽ ی یʝ یی ی یʝ ʝ یی " یی ی ѐ ییی (ی)".

ی ی ی ǡ یԐی یی ѐ ی ی ییی ی. ی ی ԝی یی ʡ ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی .

ی ی 57 ی ی ʡ ی ی . ی ی ی یϡ ѐ ی ی یی .

ی:

ۀ یی یی ی ی یی ی ی ʝ. ی ی 1642 ǁ ی یی ی ی ی ی .

ǘ ͘ی ی ʡ ی ی ی . ی ی ی ϡ ی ی ی ی.

ییϡ ی ی ی ی ی . ی ی јی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی. ی ی یی ی ی јی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی .

 

Reza Moradi Ghiasabadi, September 28, 2008 9:14 AM

-------

ǘ ی ی Ә ی ی ی ی:

ی ی- ی ی یی 44 ی ی ӁӐ. ی - ی ی ی - ی ی ی ی Ȑی. ی э ی ی ی ی ی ی ی-ی ی یی . ی ی ǘ ( ی ) یϐ ϡ ی ی ی ی یԘ ی .

ϐ Ґ ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی .

ی ی یی ی ی ی ѐ ǐیی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی Ӂ ی ی Ϙی . ӁӐی ی ѐ ی ی ی.

ی ϡ ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی . ی ی ی ӁӐ.

ی ی
( ی ی)
-------
ی ǘ
ی ی ی ѐ ی یی
ی ی ی
ی ی ی ی
ی ی ی ی ی Ԙی یϿ

ی ǐ ی ی
ی ی
-------
ی ی ی ی

ӁӐ ی ی
Ϙ ی ی ی
ی
یی ی یی ی Ґ ی
ی
ی ی
-------
ϐ :
ӁӐ . . ی ی ی ی .

ی ǐ ی یی 44 ی یی ی ی Ԙ .ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ǘ ی . ǐ ی ی ی ی ǐ ی یی ی ی ی.

ی یѡ ی ی ی یی 44 Ͽ ی ی ییϡ ی ѐѿ ی ی ǘی ی ی ی!

ی ی Ԙی ϡ ی ی ی ی ی .

ی ϡ ی ی ی ی ی Ԙ .

ϡ ی ی ی یی یی 44 ی ی ی ی Ԙ ی . ی Ԙ ی یǁی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ǐ ی ی ی ی ی ی یی ی ʿ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐی Ͽ ی یی ( ی ) ی ی .

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ییϡ ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی .

ی ی ȁیی! ی ی ی! ی ی ی ی ǘ .

ی ی ϐیی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی. ǐ ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی . ѐی ی.

Ӂ ی ʐی
( ی ی)

-------

ی :

ی ۀ ی .
ϐ . .
*
44 ʡ .

. Ѻ . ѡ Ԑ ʿ

ϡ . ȡ .
*
44 ʡ ʺ Ґ ѐ Ԑ .
*
(/) -- э -- . 95 ʡ :

" ... ϡ . ȁ ʡ ..."

(ǡ 1 376)
*
.   ( / ) .   

.
http://www.iranshenakht.blogspot.com

--
ی ی

parviz.rajabi@gmail.com

-------

ǘ ی : 

ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ϡ ی ی "ی ј" ی ǐ ی "5:2 ی ی یی " ی ی ی ۱۳۸۷ ی یی ی .

 

ی ی : ی ی ی: ی ی Ӂ ʝ ی ی ی Ͽ

ǘ ی ی ی ی ی ی ی 44 ʿ ی ی ی یی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی

 

ȡ یی یی ی ی ی ی یی. ی :

ѡ ی Ԑ ʿ

 

ی ی یی ی ی ی ی ( ی ی) یی . ی ی ی ی ی یݿ

 

ی یی Ԑ ییی ی ی ی ی یی ی Ͽ

ی ی : Ԙ ی !!! ی ی Ԙ ی ʿ ی ی ѐی ی ی یϿ ی ی یی ی Ͽ ! ی ρیی یʡ ...

 

Ӂ ی ی:ی ی ی ˜ ی ی ...

ی ی ˜ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ϐی ی ی .

 

:ی یی ȡ ی ی ی ی ی.

ی یϡ ی ی ی ی ی Ͽ ی ی ی یی ی ی ی ی. ȡ ی ی یی ی ی И ی ϡ  ی یی ی ی ی ی ی ی ی...

 

ی ی ی ͘ ی ی . ی یی ی ی ی ی . ی ی ی... ی یی ی ی ی یی ی ی .

 

ی ی ی یی ی 44 ی ی ی ی ʡ ی ی ی یی ی ... ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی 44 ی یϿ! ی ی ی. ی یی ی یϿ

 

ی یی ی ی ی ی э ی. ی .

 

Ӂ ی ͘-ی ی یʡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی . ѐ ی ی ʐ ی ی. ی ی یϿ! ی ی ی ی ی .

 

ی یی(1) یی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ϐی . ( ی یϡ ی ی یی Ԑ یی ی یی ).

 

1. ی ی . ی ی . ی ی یی - ی ی . 

ی ی ѐی ی. ی ی ی ی. ی ی Ԑ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی-ی ی ͘ ی ϡ Ͽ (э ی ی یی ی.) 

95 ی ی ی ی Ԙ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی .

 

ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ϡ ی ی ...

*

: ȡ ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی . ی . ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی یϿ

 

ی ی ی ی ی . ی ݘѡ ϐی ی Ԙ ی ی. 

ی ی ѐ ϡ ی ی ѐ . ی ی ی ی ی یϡ .

 

ی ی ی یی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ϡ :

 

ی

ی ی ޡ ی

ی

ی ی ی Ԙ

ی

ی ی

ی ʘ یی ی ی

ی ی ی ی

Ϙی ی یی

ی ی ی

э ی

Ґ ی ی ی

ی ی

 

ǘ ی ǎ ی

ѡ ی ј

 

ی ی ی Ԙ ی ی ǁ ی ی .

 

ی

 

ی ǡ ی ی ǘ 2008 ǐ

-------

یی ی ی:

ی

 

ی

ی ی ی ی . ی ǘ ی ی ی . یی ی یԘ !

 

یی ی ی ی :

ی ʝ ی یۀ یی Ґی ʝ. ی 44 ǡ Ԑ ϐی یԝ ی:

 

[ǐ 坡 ӝ] ی ی ѐ [ ԝ] ی ʝ یی ی یی یϿ ی ی Ӂ ʝ ی ی ی ی یی ʝ یϐ ی یʝ [ǐ 坡 ӝ] یی یی یی ی ʝ ی ی ی ی Ͽ

 

 ی ی 44 ی Ԑ ی ʝ. ی  ѐ ی ی ی ییی ʝ ی ی ی: ی ی Ӂ ʝ ی ی ی Ͽ ی یʝ یی ی یʝ ʝ یی㝡 یی ی ѐ ییی ]ی[. ۀ یی یی ی ی یی ی ی ʝ. ی ی 1642 ǁ ی یی ی ی ی ی ʝ.

 

ی ی یی ی ی ی ی. ی ی یی ی ی ϡ یی ی ی ʝی ی ی.

 

ی ی : 

ی  ѐ ی ی ی ییی ʝ

 

ی ی ۀ ϐ ѐ ʝی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ʿ ی ی   ی ݘ ی ی

 

ی یی ی!!

 

ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ѐی یی ی ی ǘ . ی ی ی! ی ʝ  (ی ) ی ی ۀ یی یͻ ی Ș.

 

ی Ȑی Ԙۀ ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ۀ یی!

 

ی ی ی˝ی ی ی . ی ی یی . ی˝ی یی.

 

ۀ یی ی ѐی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی .

 

ی ی ی ی .

 

ی

ی ی

parviz.rajabi@gmail.com

-------

یی ی ی ی ی ی:

ی ی ی

ی .

ی Ȑی ی ی ی ی ی یی ی 捘 ی . ی ی ی ی. ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ӁӐ ی ی ی .

 

(ی ی ʡ ی ی ی ȁیی ی یی ی ی ی . ی ی ی ѡ ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی یϐی - ی ی ی یی!)*

 

ی ی ی ǐ ی یی ی .

 

یی:

ی ی ی - ی : "ی ی 44 ی Ԑ ی ʝ. ی  ѐ ی ی ی ییی ʝ ی ی ی: ی ی Ӂ ʝ ی ی ی Ͽ" - . Ӂ ی: " یی ی ѐ ییی ]ی[." ی ی ی ی ی ی! ی: " ۀ یی یی ی ی یی ی ی ʝ. ی ی 1642 ǁ ی یی ی ی ی ی ʝ.

ی ی یی ی ی ی ی. ی ی یی ی ی ϡ یی ی ی ʝی ی ی."

 

ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی. ی یی ! ی ی ی ی ! 

ی ǐ ی یی ی Ͽ

 

( یی : ی یی ! ی یی ی . ی ییی ی یی یی یϡ ییی یϐ یی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ! یی یی ǘ .)*

 

ی ϡ ی ϐ

 

 

* ҡ .

ی

ی ی