کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   ی 31-08-2008 ۱۰ ۱۳۸۷  
 
ی ی: "ی ی ی/ ی ی" .
ی: ی
: ǘ ی ی یϐ ی
: یϐ
 
1. ی یی یی یی ی ی
 
ی " ی ی" یی یی ی (" ی ̝ ی ی/ ...") . ی یʡ ی ی ی یی ی ی یʝی ی ""ی یی. یǎی یی ی یʡ ǎی "" " " ی: یی "Ӂی یی" ( ٤ ٢١٤ ٨١٠ = ٦ ١٢٠ ٧٩٥ = یޡ ٥ ١٥٠ ٨٠١) یی ٣٤ ٤٥ ی "ی ی " "ی یی ی" ( ٥ ١٣٥ ٣٠ = ٧ ١١٤ ٣٤ = یޡ ٦ ١٣٧ ٥٢) ی ی "ی یی یϐ " ( ٧ ٢٥٢ ٩٠٧ = ٩ ٣٨٢ ٨٦٠ = یޡ ٨ ٤٨٧ ٨٩٢) ی ی ""ی ی یѡ .
 
ییی ی ی ی ѐی ǎی "" ی ی یʝی ی یی ی ی ی ی "" ی ی ی Ґ ʐی "ی یی ی" ی "ی یی یϐ " ی ی ی یی ی یʝیی ی ӡ  ی ѐ ی ѐ ǐی ی یʐیی ی ی ی ϡ "یی" ( ) یی یی ی ی ی. ӡ ѐ ǎی "" ی ی ی ی ϡ 坐یی ی. ١
 
ی یی ǎی "" ی ی ییی (䐡 ) ȝ یی ی یی ی ǎی ی یϡ یی یϐ یی ییی ی ی ǎ ی یی ی ی ی ǎ ԝ ی "ی ̝ ..." ѐییی ی ǎ ی یی ی یی یی ی یϐی ی ی ی ی ی ϡ ی!
   
ی ی یʡ ی ی : " ی / ی ی ". 䝐 ی یی ی یی ییی ی ѐ ҡ ی ی ی یی "یی ی"ی ی ی ی ǎی "" ی ی ی ی ی ϐ یی ی ی .
 
ی Ґ ǡ ѐ ی 坁 ی ی ݡ ی یی ی ی ی " ی / ی ی " ی ϐ ϡ ǎ .
یی یی ӡ ی ѡ ی ی یی ی : " یϐ / ی ی !" یی ی ǎی "" ی ی ی ی ی ی یѡ یی یی ی ϐی "" ی "ی" ی "ϐ" "یϐ"ی ی ی "ی " ی "ی".
 
ی ی یی یی ی "ی" (!) ϡ ی ی ی یی ی ی ی " !" ی. ی ی ی یی ی ی ѐ ی ی ی "ǐ" " ی" "یی" ی ی یی ی.
 
یی ی یʡ "" ی ی ی ی ی Ґی ی ԡ ی ی ی ǎی "" یی ǎ . "" ی ی ی ʝی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی 坁یی یی ی یҡ ی ی یϿ ی Ȑی " ǐ ʡ ی !"  
 
ی ی: 
 
یی ی یی ( ١٥٨-  ١٦٠)  یی ی .
 
ی ӡ یی ی ی یی ی ی ی ی ی ϐی یی ی ی ϐ ( یی ) . ی ی ی یی ییی ی ی ی .
 
یی ی ی ی ی ϡ یی (" ی ی ی/ ی ی") Ґی ϐی ی ی ی ی ی یی ( ← ی: ی ޡ ٨ ٤٨٧ ی ٩ ٨٩٠). 
 
ی ی ѐ ی ی ی ی. ی یی ی ی یی ی ǁی ی ȡ ی ی ی ی: " ی Ν / ی ی" یی ی ʐی ی ی .
 
ی ی ی ȝی ی ԡ یی Ґی ی ʐی ی ی ی .  ԝ !
 
یی:
 
١. 坁 ی یی ی ی ی یʝی ی ی ԡ ٢١ ی ٣ یی ١٣٨٤ Ӂ ی ǐ ѐیۀ ی (١١) ۀ (١٣٨٥) ی یʡ :
   "... ی ١٥ ۀ ی ی ޡ ی ٤ (Ǎی ٧٥٢ ޡ ٨٤١ ޡ ی ٨٤٤ ی ٨٩٤ ) ۀ ی ی ی (ی ٢ ٢٧٦). ی ޡ ی ی ی ی ی ǁی ی ی . ی ١١ ی ( ٦٧٥ ) یی ی ی یی ... ( ی ی ی ȡ ȡ یی ی ی ی یϺ ی یی یی ی ی . ی ی ).
 
 
-------
 
2. "ۀ ۀ ی
 
ی ی ی Ϙ ی ی یی یی یی ی ی.
ǐ ( ǻ јی یی) .
 
یی یی ʝ ی یی ǻی ی ی ی ی ی... ۀ ی . ی :
 
ۀ ی ی . ی Ϙی ʡ Ϙ ی ی ی .
 
Ӂ ј ی ی Ϙ . ی䘡 ی䝘 یی ی:
 
ی ی یی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ݘ یی ی ѐی ی ی !..
 
ی ی ی ی䝘 ی ی  Ә ی ییی!
یی ј یی ییی: ی. یی: ییϻ! ی یی: ی (ی = )! ӝ ی یی: ( ) ȝ یی یی (ی ӝ: ) یی . ی ی ییی ی یی ی ییی ی ͝یی ی ی ی ی ی ی ی ی. یی ی ی یی јی ی ( ) ۀ ی Ґ یی.
 
ی ی ی ی  ͝ی یی ی یی ی...  ی ی ییϡی ی ی یʡ 䐡 ی. Ȑی ی ͝ی ѻ ی ی یی ی ѻ ǎۀ ی ۻ ی. ی ی!.. 
 
ی یی یی یһ ی ی . ی ی ییی ѐ ی یی ی ی ی !
 
ی ی ǐ ͝ی 㻡 ӻ ی ѻ یی ی ӝ ی Ȑی ی ی ǡ ی ی ϡ یی ی یی ی ی.
 
ی ی ǎۀ . Ȑی ǡ ییی ی ی ی . ی یی یی. یی ی ی یی ǎی ی ی 坘ی ی ی ۀ یی . ی ی ۀ ی 12 ی ی ۀ ی ͘ ی ی . ی ی ی ۀ ی Ș ی ͝ی ی.
 
ۀ ی ی ی ی ی ی ی... ژӡ ی یی . ی ی ی ی ی Ϙی .
 
ی ۀ ی ییی ی ی ی ی : ѐ ی ی یی ی ۀ ۀ ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ی ʡ ی ی ϻ یǻ ی ۀ ѐ ی ی. ی ϡ ی  ی یی ی ی : ǐ ی ی ی ی ی . јی ی . Ȑ یی ԝ.
 
ی ی ی ی :
 
ی ی یҡ ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی یی . ی Ȑی ی ی ی ی !
ی Ϙی !

ǐ ی ی یѡ ی ی ی ی:
ی ...
 
 
-------
 
3. ی ی
 
ی ی ی ی ی ی ʐ . ی یϐ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ϡ . ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی .
 
ی ǡ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ʐ . ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ! ϐی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . (ی ݘ ی ی ی یی ǁی ی .)
 
یϐ ی ی ی ی ی ی ی یϐ ی ی ( ʐی ݘ ی ی) .
 
ی ی   ی ݘ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی یϐ Ԙ ی ی ی ی ی ی ی - ی ی ی ی ی . ی یی ǐیی یی ی ی یی یی ی ی ǐ ی .
 
ی ی ی ی ی ی ی ی Ԑی ی ی ی یϐ ی Ԑی ی ی . ی ی ی یی ی یϐ ی یی ی ی . ی ی ی یی ی ...
 
ی ی ی Ȑی یϐ ی ی یϐ ی ی ی ی ی .
 
:   ی
 
- ی ی ی ی ی ی:
(Ǎی ٧٥٢ ޡ ٨٤١ ޡ ی ٨٤٤ ی ٨٩٤ )
 
- ی ǎ Ș :
 
یی "Ӂی یی" ( ٤ ٢١٤ ٨١٠ = ٦ ١٢٠ ٧٩٥ = یޡ ٥ ١٥٠ ٨٠١) یی ٣٤ ٤٥ ی "ی ی " "ی یی ی" ( ٥ ١٣٥ ٣٠ = ٧ ١١٤ ٣٤ = یޡ ٦ ١٣٧ ٥٢) ی ی "ی یی یϐ " ( ٧ ٢٥٢ ٩٠٧ = ٩ ٣٨٢ ٨٦٠ = یޡ ٨ ٤٨٧ ٨٩٢) ی ی ""ی ی یѡ .
 
- ی ی ی ی ی ییی ی ی ی Ͽ
 
- ی ی ی ی ی . ی ی ی ј ی ی . ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی یی ј ʿ
 
- ی ی ی ی ی یی Ș یی ϐی Ԑ ی ی ی ی ی ی. ی ی یϐ ی ی ϐ ی ی.
 
(ی ǘ ی ی ǐ ی ی ی .)
 
ی ʐی ی یϐ ی ǐی ی .
ی
ی ی