کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   ی 11-04-2008 ۲۳ ۱۳۸۷  
 
ی یѡ ی ی Ԭی 捘 ی ی ی ی ی ی ی  ی. ی ی Ԙ ی ی ی . 
 
. یی ی јی . یی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ј . ی ی ǁ ȁی ی ی ی یی . ی ی ی ϡ ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ی.
ی ی ǐ ǐ ی ی ی . јی ی ǁ ی . ی یی ی ی یی یی . ییی ی یی ! ی یی ی ی ی!
 
ی "--" ی ی یی ی ی یϐ یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی .
 
. ی یی ی-یی ј ی ǁ ی. ǘ ی یѡ یی ј یی ی ی ی ی . ی یی ی ی ˜ی ی ی .
 
. یی ی ی Ԑ јی ی ی ی ی ǘ Ә ʡ ی ی ی یی یی ѐی ( ی ی ی ی ) یی . ǘ ی ی ی ی ی ѐی ѐ . ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی . ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی: http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%28%D9%82%D9%88%D9%85%29
 
ی ی ی Ԑѡ ی یѡ یی ی ی :
Søndag 13/4 fra kl. 20-22: FOREDRAG OM HAZARA-MUSIK
Med Christer Irgens Møller
DET POETISKE BUREAU
Griffenfeldsgade 52, st. th
København N
 
. ی ی ی ˜ی 捘 یی ی یی ی ʡ ی ی .
 
 
. یی ی ǐ ی . ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی.
" " ی یی ʡ ی یی یی ی ی یϐ یی . ی ی ی یی .
 
. ی ی ی ǐی ی ی یی ǁ ی ی ی ی . ǐ ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی !
 
. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی - ی ی ی јی ѐی ی ј ی Ϙی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϿ . یی ی ی ! э ی Ǎ ی ی ی ی. ی ی ی ی یی . ی یی ی. ی ی ی ی ǐ ی ی ی یی یی ی ی ی . э ی ی .
 
. ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی !
 
. ی ی ی یϐی . ی ی ی ییی . ی ی ی ی ی - ی ی ی ی یی ی Ȑیی - ϡ ی ی ی یی ی ی . ی ی ʐ ی یϐی ی ی ی Ș.
 
ی. ی یی : ی ی !