کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   ! 31-12-2007 ۱۰ ی ۱۳۸۶  
 
یی
ی ی
ی  
ی ی ی ی
 
یی ی ی ǐ یϺ یی     ی ی . ی ی ی ی ϐی ی  ی ی ی ی. ی ی - ی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ԑ ی . ی ی ی یی ی Ґی "ی" یюی ی یی ی ی ی јی ! ی ԘӁی ی یی ...
 
یѡ ϐ یی ǐ ی ی ی . э ی ی   ϡ ی ی ی یی . ی ی ی یϐ ی Ԑ ʡ ی ی ی . ی ی ی ی یی یی ---ی ی ی .
 
یی ی ی یی یی یی ی . Ԙی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . یی 5-6 ی 2-3 ی ی 1-2 ی ϡ ی . ی 50 101 ی ی یی (Louisiana) ǐ ( ی یی ی ی یی ی ی ی (Davids Collection) ǐ ی ) ȍ ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی.
 
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ...
 
ی ی
( )
 
Ϙ
(ی)
 

ѐ ()
 
ی یی
ی ی یی (ی)
 
 
ی ی-ی

- * ی یی ی - ی ی - ǁ ǡ ǁ И .
- * ی - یی - ј ی ی یی 1370.
- ی ی ѡ ی - ی ی - ی ی ǁ 1986.
- * یی یی یی - Ϙ ی - ی ی 1368.
- ی ͘ ی - ی ی - ی ی ی Ԑ 1371.
- *ʡ ی - ی یی - ѡ ǁ 1384.
- ҡ ی΍ ی - ی Иیی - 1353.
- ҡ یی ی - ی ی - ی ی ǁ 1386.
- یی ی ی - ی ی - 1353.
- یی ی ی ҡ ی ی - یی -  ǁ 1383.
- ی - ی - ǁ ی 1986.
- ی یϐѡ ی - ی - ӡ ǁ 1382.
- *ی - یی ی ی ی -  ǁ ی 1386.
- * - ی ی ی -  ǁ 1386.
- *ی یی ی - یی ی ی ی - ی ǁ 1348.
- ی ݘ ی یی - ی ی с - ǁ 1385.
- - ی ی - ѡ ǁ 1358.
- ی - ی یی ی ی یی - ی 109 ی 1353.
- ی ی - ی یی ی ی ی - ی ی ی ǁ 1384.
- ی ی - Ϙ ی ی - 1381.
- *یی ʘ - - ј ی ی یی ǁ 1361.
- *ѡ یی ی ǁ 1369.
- ی ی یی ی 1366 1377 ی 1379.
- ی ی یی - ی ݡ ی ی - ԡ ǁ 1371.
- یی - ی ی - یјی 1363.
- ی ی ی - ی - 1371.
- ǎ ی - ی یی ی یی - Ρ ی یѡ ی 1369.
- * ӡ ی - ی - ǁ 1385.
- - ی ی - ی یϡ ǁ 1370.
- *یی ی - ی ی - یǡ ǁ یی 1386.
- ی э ی ͘ ی یی - - ی ǁ 1384.
- Ϙی ی ی ی - ی یی - ی ǁ 1384.
- * ی - ی ʡ Ϙ ی - ی ی - ǁ 1385.
- ی - ی ǘ ی - ݘ ҡ ǁ 1376.
- * یی - ی - ԡǁ 1379.
- - ی - 1370.
- - ی یی - ј ی ی 1369.
- ۃ ѡ ی ی - ی یی یی ی 520 ی - یјیѡ 1331 ی ی ی 10 ی.
 
 
ی ی

- * - ی ی - ی یی ǁ 1382.
- ی ͘ی - ی ی - ی ی یʡ ǁ ی1333.
- ی ی ی - ی ی ǘ ی یی - یјیѡ 1344.
- *ی - ی ی ی - ǁ ی ی 1307 .
- ی - ی یی - ی 1337.
- * - یی ԘӁیѡ - ј ی ی ǁ 1367.
- *ی - یی ԘӁیѡ ی - ǁ 1371.
- ی - یی ԘӁیѡ ی - ȡ ǁ 1347.
- - یӡ ی ی ی - یҡ ǁ 1347.
- * - ی - ݘ ҡ ǁ 1376.
- ʡ ȍ ی - ʡ ی ی - ی ǁ 1353.
- ی - ی ј یی - ѐϡ ǁ 1368.
- ی ی - یǘ یݡ ی ی - یޡ ǁ 1372.
- *͘ی ی ی - ѐی - ѡ ǁ 1375.
- یی یی ѐ ی јی.
- ی ǡ یی - - یѡ ǁ 1371.
- ی - ی ی ی - یѡ ǁ 1375.
- - یی یی - یϡ ǁ 1376.
- ی ی یی - ی ی - ی ǁ ی ی 1303 ی ی 1342 یی 21 1924 یی. ی ی .
 
یی ی ی ...