کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   ی ی! 18-11-2007 ۲۷ ۱۳۸۶  
 
ǐی یی ǐ ی "ی " ی ی ی ی :
 
 

ی ی یی یڝ ی . ی ی ی. ی ی .

ی ی ی 8-4 : 13 ی :

ʡ . ѐ یϡ ѐ یϡ ی. ی یʡ ϐی ی یϡ ی ی یӁ. ی ی ی ی . ʡ ی ϡ ی ی . ѐ Ԙ یϻ.

 

: ی : یییǡ ی

 

ی ی ی :

 

ی .
ی .
ޡ ی یی .
ی ی یی .
ǐ ی ϡ .
ޡ ی ی ی ی .
ی ی . ی ی . ϐی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی .
ޡ Ԙ ی ی ی .
ی یی یی ...

ǘ ی ی یϐ ی ی یϐ یی

 

ی یی ǻ ی یی ʘ :

 

ʡ . ѐ یϡ ѐ یϡ ی. ی یʡ ϐی ی یϡ ی ی یӁ. ی ی ی ی . ʡ ی ϡ ی ی . ѐ Ԙ یϻ.

 

ی ی ی :

 

ی ޡ یی ی ی( یϐ ) ی ݘ ی ی ی ی ی . ѐ ی ی ی ی ʐ ی ی ... ی ی ی ی ی .
ǐэ ϡ ϡ ی ی ϡ ی ǐ ی یی ی.

 

ی یϐ ی ی ی.