کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   - ʐ 24-04-2007 ۴ ۱۳۸۶  
 

ی ی ј ی ی ی یی ی ی ی ѡ ی یی ی Ș ی ی ی ʡ ی ǐ ی ی یی ی ی . ǐ ی ی ی (ی)  ی :

 

ی ǐ ی ی ی (ی) Ӂ ی ی :

 

ی ی

ی

 

ی.

ی ی ی (ی ی ) ی ی ی .

 

ی   ی   ی   ی  ی .

یی ی ی  ی :

1 ی  ی (  manuscript) ی ǁ ی   یی ی .

2 ی یی (sinaitic) ی ی ی ی     ی .

3 ی Әی (alixandarane) ی ی یی .

ی ی ی ی 400 ی ی ی یϐ ی ǡ ʿ ی ی ی ʿ...

 

ی ی ی ی : یϐی ی ی ی یی ی ی ی یϡ 150 ی یی .

( ی 9 ) .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی !!! (ی ی 19) ی ی ی یی ی ی ی !!!

 

ی (horn) ѐی یی یی ی ی : ی ی یی ی ѐ یی (ی ) ی ی ی ی . ی ی یی ی یی Ԙی .

(ی 32 ).

 

ی Ϙ (john older) ی ی : ی ǘی ی ј ی ѐ ǁی ی ی یی ی . ǘ ی ی ی ی ی ی   . ( ی 109 )

1897 ی (hent) ی ی یی ی ی ی   یی ی . (ی 9 )

 

یی ی ی ی ی (ی یی ی ) یی یی ی ی  ی یی.

( یی ).

 

ی ی "ی ی" یی : ی ی یی ی ϡ (soter) (elevther ) ی ی یی (kyrios) ی ϐ یی ی   ی ی ی یی (dyonios) ی ی ی ʐی یی .

ی ی ی یی : ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی .... ǘ ی ی یی ی ی  ی  ی ی ی یی ی   Ӂ .

 

ی ی ی ی ی ی ی: ی Ȑی ی ӡ ی ی   ی Ԙ . ی ی ی ی ی ی ی ی ی !!!!! . ی ѐ یی ی  ی . ی ی ی ی ی !!!  ( ی ی ی )

 

ی ی ی : ی ی ی ی ی ... یی ( )  ی Ԙ یی . ی یی ѐ ی یی ی یی . یی ѐ ی یی ύ ی . یی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ѐ ی . یی ی ی ی . ( 99 )

   

ی ی ʡ ی (ی ی 33 ) ی ی ی ی :

ی ی ی: ی ی ی 2:14 ʐ ی ی ی:  "  ی   ی     ی "

 

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی .

ی ی ی: ی ی یی ( - ی- ) ی ی   ( ییی ) ی ی ی   .

ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ( یی ) ی ( یی ) ی ʡ ی   ی  .

ی ی 2:14 ی ی :

ی یی   ی ی ی     ی   .

 

ی ی:

 

۱. ی یϐ ی ی ی ۳۰ یی ی ی ی یی ی . یی ی ی یی ی ی یی (ی ی) ی ی ی Ґی یی ϐѐ ی ی یی ی ی ی ی .

 

۲. ی ی ی ی. ی یϐی یی ی یی ی یی ی ی. ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ͘ یی ی ی یی ی ی ی ی یی ی . یی یی ی ی یی ی یی ی یی .  

 

ی ی یϐ یی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی .

 

ی ݘ ی ( ) ʘ ی ...

 

ی ݘ ی ی یی ی یʡ یی ی ی. ǐ ی .

 

ی Ȑی ی یی ی Ԙэی ی یی ی ی ی ی ی یی Ԙی ی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی (ی یی ی ی) یی ی یی ی .

 

3. ی ی ی ی 2:14 ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یϐ ی ی یی: ی یی ی ی ی ی .

 

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی .

 

ی ی ی : ȡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ی یی ی ی.

 

ی ѡ ی ϐی

ی ی